Przewodnik po czterech Ewangeliach

Kategoria:

Pierwsze cztery księgi Nowego Testamentu znane są jako Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Każda księga opowiada o życiu, służbie, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.Zróbmy ogólny przegląd tych czterech książek, co je różni i jak są do siebie podobne. Wszystkie 4 ewangelie skupiają się na historii Jezusa. W Ewangeliach znajdujemy wszystkie słynne historie biblijne o Jezusie. Ponieważ każda Ewangelia dotyczy tego samego głównego bohatera, wszystkie mają kilka elementów. jak zainteresować religią dzieci?

Na przykład każda z czterech ewangelii podąża za tym ogólnym postępem:

1. Oświadczenie o boskim statusie Jezusa

(Mt 1:23; 3:13-17; Mk 1:1, 9-11; Łk 1:32-35; 3:21-22; Jn 1:1, 29-34)

2. Cuda i nauki Jezusa

(Mt 4-25; Mk 1-13; Łk 4-19:27; Jn 2-17)

3. Zdrada, próba i śmierć Jezusa

(Mt 26-27; Mk 14-15; Łk 19,28-23,56; Jn 18-19)

4. Zmartwychwstanie Jezusa i zachęta dla jego naśladowców

(Mt 28,1–15; Mk 16,1–8; Łk 24,1–12; Jn 20,1–10

Dlaczego potrzebujemy czterech ewangelii?

Wiele osób (w tym ja!) pytało: „Czy naprawdę potrzebujemy czterech ewangelii w Biblii? To wydaje się zbędne. Czy jeden nie powinien załatwić sprawy? Może tak by się stało, gdyby Jezus był zwykłą osobą, która po prostu robi zwykłe rzeczy. Ale nie jest i nie zrobił. Jan mówi, że sam świat nie mógł pomieścić wszystkich ksiąg, które można by napisać o służbie Jezusa (J 21:25).

Prawdopodobnie przesadza, ale jeśli tyle można powiedzieć o Jezusie, nie powinniśmy się dziwić, że w naszej Biblii mamy o nim wiele relacji. Jeśli świat nie mógł pomieścić całej jego historii, to z pewnością 16-rozdziałowa broszura, taka jak Mark, nie byłaby w stanie! Mamy cztery ewangelie, ponieważ w okresie wczesnego kościoła cztery osoby uznały za konieczne opowiedzenie historii Jezusa z czterech różnych perspektyw. Każda ewangelia została napisana dla innej (oryginalnej) grupy ludzi, przez innego autora, który próbował osiągnąć inny cel.

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich:

Ewangelia Mateusza

Tradycyjnie napisany przez apostoła o tym samym imieniu, Mateusz jest pierwszą z czterech ewangelii. Ta ewangelia została napisana dla ludzi zaznajomionych ze Starym Testamentem, zarówno z Prawem Mojżesza, jak iz prorokami. Mateusz czyni więcej odniesień do Starego Testamentu niż jakakolwiek inna ewangelia.

Mateusz bardzo stara się pokazać, w jaki sposób Jezus spełnia proroctwa o nim zawarte wcześniej w Biblii — szczególnie skupia się na roli Jezusa jako Mesjasza. (Obiecany król pochodził od Dawida).

Dziś Ewangelia Mateusza jest idealną księgą, która wypełnia lukę między Starym Testamentem a Nowym. W słynnym Kazaniu na Górze Jezus mówi: „Nie myślcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków; Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Mt 5,17).

Ewangelia Marka

To jest najkrótsza ewangelia. W rzeczywistości możliwe jest, że ta ewangelia została napisana po to, aby można ją było łatwo zapamiętać i wypowiedzieć na głos – napisaną, aby „przejść na wirusy”, jeśli wolisz.Zgodnie z tradycją wczesnego kościoła tę ewangelię napisał Jan Marek, ten sam człowiek, który wycofał się ze swojej podróży misyjnej z Pawłem i Barnabą (Dz 15:37–39). Marek rzekomo pomagał apostołowi Piotrowi w późniejszym życiu, a ta ewangelia jest uporządkowanym zbiorem wspomnień Piotra o Jezusie.

Marka została napisana dla szerokiej publiczności. Ta ewangelia skupia się na roli Jezusa jako cierpiącego sługi i syna Bożego. Podczas gdy inne ewangelie zawierają długie dyskursy i kazania Jezusa, w Marku chodzi wyłącznie o działanie. Tutaj widzimy Jezusa, który robi rzeczy, a potem robi więcej. Jest bardzo zorientowany na działanie (słowo „natychmiast” pojawia się często), a spośród czterech ewangelii Mark czyta najbardziej jak opowieść.

Ewangelia Łukasza

To najdłuższa z czterech ewangelii — w rzeczywistości jest to najdłuższa księga Nowego Testamentu pod tym względem. Łukasz jest historyczną, publicystyczną Ewangelią: dokładnym opisem epizodów z życia Jezusa, ułożonymi w porządku chronologicznym. Ta ewangelia została napisana, aby umocnić wierzących w nauczaniu Jezusa (Łk 1,1-4).

Tradycja kościelna uznaje, że autorem i redaktorem tej książki był lekarz z I wieku, Łukasz, i stąd jej nazwa. Łukasz może być jednym z niewielu niehebrajskich autorów Biblii, opierając się na kilku wskazówkach z Nowego Testamentu. Ewangelia ta przedstawia Jezusa jako poszukującego Zbawiciela wszystkich narodów (Łk 2,30-32). Była to i nadal jest bogata historia życia i służby Jezusa zarówno dla tych, którzy niewiele o Jezusie wiedzą, jak i dla tych, którzy mają dużą znajomość Starego Testamentu.